18/07/2024

Data Privacy Policy

Verantwoordelijke

HellermannTyton B.V. Vanadiumweg 11-c, NL-3812 PX  Amersfoort, Nederland (hierna „HellermannTyton“ of „wij“) is blij, dat u haar website bezoekt. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging zijn voor ons heel belangrijk. Daarom verplichten wij ons ertoe, uw privacy te beschermen en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.  

Hierbij willen we u graag informeren, welke persoonsgegevens wij registreren, voor welke doeleinden deze worden gebruikt, aan wie wij deze eventueel doorgeven en met wie u bij vragen contact op kunt nemen.

HellermannTyton B.V. is de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens en daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de geldende wetten en bepalingen voor gegevensbescherming (met name de algemene EU-verordening voor gegevensbescherming AVG en de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming.

Omdat door wetswijzigingen of wijzigingen van onze interne bedrijfsprocessen een aanpassing van deze privacyverklaring vereist kan zijn, verzoeken wij u deze privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Als u klant, leverancier of dienstverlener bent, kunt u via deze LINK specifieke informatie lezen die voor u van toepassing is. Medewerkers van HellermannTyton B.V. vinden de informatie die voor hen van toepassing is in het Bedrijfsreglement.

Gegevensbescherming op de website

Een groot deel van onze website kunt u gebruiken zonder uw gegevens op te geven. Wanneer en in welke mate wij bij uw gebruik van onze website persoonsgegevens verzamelen en verwerken, wordt hierna beschreven.

Wanneer u onze website bezoekt, worden op onze servers protocollen (logbestanden) opgeslagen vanwege de systeembeveiliging en het voorkomen van misbruik, waaronder met name de volgende gegevens:

 • Remote IP-adres
 • Remote User (alleen voor afgeschermde gedeeltes)
 • Lokale tijd
 • Request (opgeroepen URL)
 • HTTP Status Code
 • Aantal verzonden bytes 
 • Verwijzende pagina (referrer)
 • Identificator van de client (User Agent)

De opgeslagen logbestanden worden geanonimiseerd en na zeven dagen weer verwijderd als er geen vermoeden van storingen of misbruik bestaat.

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag en rechtmatig belang. Tot onze rechtmatige belangen behoren het beheer van onze website en onderhoud van de beschikbaarheid en functionaliteit van de website.

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier wilt gebruiken, moet u uw contactgegevens invoeren. Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zijn verplichtte velden. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt en voor zover nodig om contact met u op te nemen en om u de gevraagde informatie te doen toekomen.

Email-nieuwsbrief

Als u zich voor de toezending van onze email-nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij minstens uw e-mailadres om u meer informatie over producten en diensten te doen toekomen, die voor u interessant kunnen zijn. Na de aanmelding zenden wij een bevestigingslink aan het door opgegeven adres. Pas nadat u op deze bevestigingslink hebt geklikt, ontvangt u onze nieuwsbrief.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich altijd afmelden. Daarvoor hoeft u alleen op de afmeldlink te klikken, die in al onze nieuwsbrieven wordt vermeld, of onderstaand formulier gebruiken https://www.hellermanntyton.nl/newsletter. U ontvangt vervolgens geen nieuwsbrieven meer van HellermannTyton B.V.

Doorgeven van gegevens aan derden

Als dit nodig is voor het verwerken van persoonsgegevens overeenkomstig de doeleinden van de verwerking, zullen we uw persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven binnen de HellermannTyton-groep (LINK) of aan externe partijen. Daartoe behoren ook ondernemingen buiten de Europese Unie of de Europese Economische ruimte. Natuurlijk overtuigen wij onszelf ervan dat de ontvangers van gegevens voldoende waarborgen bieden voor het wettige en veilige gebruik van gegevens en zich contractueel verplichten tot het naleven van de wettelijke bepalingen.

Als u actief kiest om de sociale netwerkfuncties te gebruiken die op onze website worden aangeboden, dan worden persoonsgegevens doorgestuurd naar de respectieve externe providers van deze sociale netwerken. In het volgende hoofdstuk vindt u daarover meer informatie.

Bovendien behouden we ons het recht voor om persoonsgegevens aan derden te verstrekken als we daar volgens de wet toe verplicht zijn, daartoe gedwongen worden door een vonnis van de bevoegde rechtbank of een beschikking van de bevoegde autoriteit, of als we er als gevolg van handelingen of nalatigheden uwerzijds toe worden gedwongen, onze rechten, ons eigendom of ons vermogen door de bevoegde autoriteiten te laten beschermen of handhaven.

Sociale netwerken

Op onze websites gebruiken wij „sociale plug-ins“ van verschillende sociale netwerken. Deze plug-ins zijn functies van het respectieve sociale netwerk waarmee u bijvoorbeeld inhoud van onze website kunt delen met uw contacten op sociale netwerken of deze inhoud aan anderen kunt aanbevelen. Deze sociale plug-ins zijn herkenbaar aan het logo van het desbetreffende sociale netwerk.

Wij gebruiken sociale plug-ins van de volgende exploitanten van sociale netwerken:

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
 • Twitter: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS)
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS
 • Instagram: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Xing: XING SE, Dammtorsrasse 30, 20354 Hamburg, German

Op onze websites zijn alle sociale plug-ins standaard gedeactiveerd, zodat door het bezoeken van onze website op zich nog geen gegevens aan de aanbieders van de sociale netwerken worden overgedragen. Als u een in eerste instantie uitgeschakelde sociale plug-in wilt activeren en de functionaliteit van het bijbehorende sociale netwerk wilt gebruiken, gaat u er expliciet mee akkoord dat de gegevens vanaf dat moment worden overgedragen aan de exploitant van het sociale netwerk. We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die op deze manier door aanbieders van sociale media wordt verzameld.

Volgens onze kennis worden de volgende gegevens overgedragen:

 • IP-adres
 • gebruikersidentificatie als u bij de desbetreffende dienst bent aangemeld
 • eerdere bezochte websites (referrer), als u een link hebt gevolgd
 • type en instellingen van de browser
 • geïnstalleerde plug-ins zoals Adobe® Flash® of Adobe® Reader®
 • URL van de pagina, waarop de sociale plug-in is opgenomen
 • de datum en tijd van het bezoek
 • technische gegevens van het besturingssysteem
 • locatiegerelateerde informatie
 • Cookies

De exploitanten van sociale netwerken ontvangen dankzij de integratie van de sociale plug-ins de informatie dat u toegang hebt gehad tot de respectieve pagina's van onze website. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij een van de sociale netwerken, kan de exploitant de overeenkomende bezoeken koppelen aan uw account binnen het desbetreffende sociale netwerk. Als u bovendien op de sociale plug-ins reageert, d.w.z. dat u bijvoorbeeld op Facebook op de knop "Vind ik leuk" klikt, wordt de bijbehorende informatie verzonden naar het desbetreffende sociale netwerk.

Ook als u geen lid bent van een van deze sociale netwerken, bestaat de mogelijkheid dat zij via de sociale plug-in uw IP-adres herkennen en opslaan. Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking, verzameling en gebruik van de zijde van de sociale netwerken die we gebruiken, en uw rechten en instellingsopties daarbij, verzoeken wij u het privacybeleid van de sociale netwerken te raadplegen:

Wanneer u dat wilt kunt u de sociale plug-ins van een of meer aanbieders permanent activeren. In dit geval worden bij het zoeken van een pagina gegevens ook altijd verzonden naar de aanbieder van het sociale netwerk. U kunt altijd individuele of alle sociale plug-ins deactiveren.

Bovendien kunt u mogelijk gegevensoverdracht naar sociale netwerken technisch verhinderen. Hiervoor kunt u de veiligheidsinstellingen aanpassen in de webbrowser die u gebruikt. Raadpleeg het gedeelte 'Help’ in uw webbrowser om te zien hoe u dit doet.
 

LinkedIn Insight Tag en LinkedIn Ads

We gebruiken de conversietrackingtechnologie en de retargetingfunctie van LinkedIn Corporation (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) op onze website. 
LinkedIn is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Met andere woorden: Deze website maakt gebruik van de Insight Tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

We maken gebruik van de conversietrackingtechnologie en de retargetingfunctie van LinkedIn Corporation (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin Met behulp van deze technologie kunnen bezoekers van deze website gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn te zien krijgen. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om anonieme rapporten te maken over de prestaties van de advertenties en informatie over de interactie met de website (conversiemeting). Daartoe is de LinkedIn Insight Tag in deze website ingebed, die een verbinding met de LinkedIn server tot stand brengt als je deze website bezoekt en tegelijkertijd op je LinkedIn account bent ingelogd.

De LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargetingfunctie waarmee we gerichte off-site advertenties kunnen tonen aan bezoekers van onze website, waarbij LinkedIn verklaart dat de ontvanger van de advertentie niet wordt geïdentificeerd.

Met andere woorden: De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen.

Zie het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw privacyopties en -rechten.

Als je ingelogd bent bij LinkedIn, kan je de gegevensverzameling op elk moment uitschakelen via de volgende link en een opt-out cookie: www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising. De volgende link brengt je naar een pagina waar je bezwaar kan maken tegen de analyse van je gebruiksgedrag en tegen gerichte reclame door LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op je apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

De gegevensverwerking is in elk geval gerechtvaardigd volgens artikel 6 (1) (f) GDPR, omdat we een legitiem belang hebben om u gepersonaliseerde reclame te tonen en het gebruik van onze website te evalueren.
Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), is de verwerking uitsluitend gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. 

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies om het gebruik van bepaalde functies van de website mogelijk te maken, om het gebruik van onze website door de gebruikers te analyseren en om bepaalde services van derden aan te bieden.

Hierbij gaat het om kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van een browsersessie weer van uw harde schijf verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en zorgen ervoor wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen (zgn. permanente cookies). Daarnaast worden op onze website ook cookies van derden gebruikt.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Als u onze cookies niet op uw computer wilt opslaan, schakel dan het opslaan van cookies in uw browser voor onze website uit of stel uw browser zo in dat cookies over het algemeen niet op uw computer worden opgeslagen. U kunt al opgeslagen cookies ook in uw browser verwijderen.

Als u het gebruik van cookies uitschakelt, moet u eventueel een permanente cookie op uw computer opslaan. Als deze cookie vervolgens door u wordt verwijderd, moet u de deactivatie opnieuw uitvoeren.

Op onze website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

Session cookies (sessiecookies)

Om het voor u gemakkelijker te maken om onze website te bekijken, gebruiken wij zogenaamde sessiecookies. Deze worden door onze server gebruikt om u of uw computer / browser als dezelfde bezoeker te herkennen, zelfs indien u uw IP-adres mogelijk tussentijds heeft gewijzigd. Met deze sessiecookies is de toewijzing mogelijk van meerdere gerelateerde verzoeken van een gebruiker tot een sessie mogelijk. Het sessiecookie is slechts geldig tot het eind van de sessie. Bij het sluiten van uw browser wordt het automatisch verwijderd.

Long-term cookies (permanente cookies)

Google Analytics
 

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is.

De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een door Google geëxploiteerde server in de USA doorgegeven en daar opgeslagen.

We gebruiken Google Analytics alleen met de extensie "_anonymizeIp" voor IP-anonimisering, waardoor uw IP-adres vóór de overdracht door Google binnen de Europese Unie naar de Europese Economische Ruimte wordt ingekort om herleiding naar personen te voorkomen. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort.

Google zal in onze opdracht deze informatie benutten om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik aan ons te leveren. Het binnen het kader van Google Analytics-gebruik door uw browser doorgegeven IP-adres wordt door Google niet gecombineerd met andere gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief hun IP-adres) door Google voorkomen door via de volgende link de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief kunt u ook op deze link klikken. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert.

Third-party cookies (cookies van derden)

Aan onze website zijn ook diensten van derden gekoppeld. Met betrekking tot deze diensten worden ook persoonsgegevens door de hieronder genoemde aanbieders gebruikt, die niet onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder van deze website vallen.

YouTube

In ons online aanbod worden video's van het externe platform YouTube geïntegreerd. Dit platform wordt geëxploiteerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een pagina van onze internetsite opent, die YouTube-video’s bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van YouTube. De video wordt door YouTube direct aan de browser van de gebruiker verzonden en daardoor in de website geïntegreerd. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die op deze manier door YouTube wordt verzameld.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door YouTube en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube:
www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Google Maps

Daarnaast gebruikt onze website op enkele subpagina's Google Maps voor de presentatie van interactieve kaarten en het maken van routebeschrijvingen.

Google Maps is een kaartendienst van Google Inc. (hierna: „Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over het gebruik van deze website, waaronder uw IP-adres en het (start)adres dat is ingevoerd in de routeplannerfunctie, worden overgedragen aan Google in de VS.

Als u een pagina van onze internetsite opent, die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De kaartinhoud wordt door Google direct aan de browser van de gebruiker verzonden en daardoor in de website geïntegreerd. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die op deze manier door Google wordt verzameld.

Volgens onze kennis zijn dit op zijn minst de volgende gegevens:

 • datum en tijd van het bezoek aan de desbetreffende website,
 • internetadres of URL van de bezochte website,
 • IP-adres,
 • in het kader van de routeplanning ingevoerd (start)adres.

We hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kunnen daarvoor dus geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

Als u niet wilt dat Google via onze website informatie over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u in uw browserinstellingen JavaScript uitschakelen. In dat geval kunt u de kaartweergave echter niet gebruiken.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privésfeer kunt u vinden in de privacyverklaring van Google:
www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Leadlab

Onze website gebruikt de pixeltellingstechnologie van WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren. Hierbij wordt het IP-adres van een bezoeker verwerkt. De verwerking vindt uitsluitend plaats voor het verzamelen van bedrijfsrelevante informatie zoals de bedrijfsnaam. IP-adressen van natuurlijke personen worden uitgesloten van verder gebruik (whitelist procedure). Het IP-adres wordt nooit in LeadLab opgeslagen. Bij de verwerking van de gegevens is het in ons bijzonder belang om de gegevensbeschermingsrechten van natuurlijke personen te beschermen. Ons belang is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. (f) DSGVO. Uit de gegevens die wij verzamelen kan op geen enkel moment een conclusie worden getrokken over een identificeerbare persoon.

WiredMinds GmbH gebruikt deze informatie om anonieme gebruiksprofielen op te stellen met betrekking tot het bezoekersgedrag op onze website. De aldus verkregen gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren.

Als u niet wilt dat uw bezoeken worden gevolgd, klikt u gewoon op onderstaande link.

Hyperlinks naar externe websites

Op onze website vindt u hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Als u op deze links klikt wordt u vanaf onze website direct naar de websites van andere aanbieders geleid. Dit herkent u o.a aan het veranderen van de URL.

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke omgang van deze aanbieders met uw gegevens op deze externe websites, omdat wij geen invloed hebben op de naleving van het privacybeleid door andere aanbieders. Raadpleeg daarom direct de privacyverklaring voor de website van de desbetreffende aanbieder.

Bescherming van uw gegevens

Voor zover wij persoonsgegevens verzamelen, slaan wij of onze andere verwerkers deze op speciaal beveiligde servers op. De toegang is beperkt tot een beperkt aantal bevoegde personen die verantwoordelijk zijn voor technische, commerciële of redactionele ondersteuning.

Om verlies of misbruik van de gegevens te voorkomen, treffen wij uitgebreide technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die regelmatig worden herzien en aan de technische vooruitgang worden aangepast.

We willen u er echter op wijzen dat het vanwege de opzet van het internet mogelijk is dat de regels voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging worden genegeerd door andere personen of instellingen die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen.

Uw privacyrechten

 • Recht op inzage (art. 15 AVG): U kunt op elk moment informatie vragen of en welke persoonlijke gegevens over u door ons worden gebruikt, voor welke doeleinden de verwerking wordt uitgevoerd, waar de gegevens vandaan kwamen, naar welke ontvangers de gegevens kunnen worden verzonden en hoe lang dergelijke gegevens bij ons worden bewaard.
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG): Wanneer u constateert, dat de persoonsgegevens over u niet juist zijn, kunt u     altijd verzoeken om rectificatie van dergelijke gegevens. Wanneer u van mening bent dat gegevens onvolledig zijn, kunt u om aanvulling van gegevens vragen.
 • Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG): Als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens niet langer nodig is of geen toereikende wettelijke basis heeft of om een andere reden onrechtmatig is, kunt u om verwijdering van dergelijke gegevens vragen.
 • Recht op beperking van het gegevensgebruik (art. 18 AVG): In plaats van gegevens te laten verwijderen, kunt u ook om de beperking van het gegevensgebruik vragen als gegevens onrechtmatig worden gebruikt. U kunt met name om een dergelijke beperking van het gebruik van gegevens verzoeken als u de juistheid van gegevens betwist of bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van gegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) Met betrekking tot de persoonsgegevens die u zelf beschikbaar heeft gesteld en die op basis van een contract of toestemming worden verwerkt, kunt u eisen dat dergelijke informatie aan u wordt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U kunt ook vragen deze informatie rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke partij te laten sturen.
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG): Als om redenen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, het gebruik van uw persoonlijke gegevens die wij gebruiken op basis van belangenafweging, ontoelaatbaar wordt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik van de gegevens. Als uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor directe reclame, heeft u altijd een recht van bezwaar.
 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG): Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt met name contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor uw verblijfplaats, uw werkplek of de locatie van de vermoedelijke schending.

Al uw verzoeken zullen door de functionaris voor gegevensbescherming worden behandeld. In veel gevallen zal een belangenafweging plaatsvinden. Vul het daarvoor bestemde aanvraagformulier in om ons een aanvraag met betrekking tot uw gegevens te sturen. U vindt het formulier via deze LINK.

Stuur het ingevulde formulier per post of per e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming: 

Rik Vroege
Tel.: +31 (0) 33 4600690
Vanadiumweg 11-c, NL-3812 PX  Amersfoort, Nederland
E-mail: AVG@HellermannTyton.nl

Vergeet niet om documenten bij te voegen die uw identiteit kunnen aantonen.

Reseller Contact