Privacy statement

HellermannTyton B.V., Vanadiumweg 11-c, 3812 PX  Amersfoort / Nederland (hierna te noemen: “HellermannTyton” of “wij”) is verheugd dat u onze website bezoekt. Wij hechten grote waarde aan de bescherming en beveiliging van gegevens tijdens het gebruik van onze website. Daarom streven wij er op alle mogelijke manieren naar uw privacy te beschermen en uw gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen.

Wij willen u hier graag informeren over de soort persoonlijke gegevens die wij verzamelen in verband met uw bezoek aan onze website en voor welk doel deze worden gebruikt.

Aangezien wijzigingen in de wetgeving of wijzigingen in onze interne bedrijfsprocessen aanpassing van deze privacyverklaring kunnen vereisen, vragen wij u deze verklaring regelmatig te lezen.

1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn individuele details van persoonlijke of feitelijke relaties van een specifieke of definieerbare natuurlijke persoon. Geanonimiseerde of statistische gegevens die niet, of alleen met buitenproportioneel grote inspanning aan uw persoon kunnen worden gekoppeld, zijn geen persoonlijke gegevens.

2. Welke persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt?

Onze website kunt u grotendeels gebruiken zonder uw gegevens te verstrekken. Hieronder volgt een beschrijving van wanneer en in welke mate wij persoonlijke gegevens vastleggen en verwerken tijdens uw gebruik van onze website.

2.1 Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier wenst te gebruiken, moet u uw contactgegevens invoeren. Verplichte velden zijn voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt voor zover dat nodig is om contact met u op te nemen en u de gewenste functionaliteit te bieden.

2.2 Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u van extra informatie te voorzien over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Na aanmelding sturen wij een bevestigingslink naar het e-mailadres dat u heeft ingevoerd. U ontvangt onze nieuwsbrief pas nadat u op deze bevestigingslink heeft geklikt.

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Klik daarvoor op de afmeldingslink die u in elk van onze nieuwsbrieven vindt, of gebruik het formulier op http://www.hellermanntyton.nl/site/newsletter. Hierna zult u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen.

2.3 Logbestanden

Voor de beveiliging van het systeem en ter voorkoming van eventueel misbruik slaan wij op onze servers protocollen (logbestanden) op, met daarin de volgende gegevens:

  • Extern IP-adres
  • Externe gebruiker (alleen voor beveiligde gedeelten) 
  • Lokale tijd
  • Verzoek (opgevraagde URL)
  • HTTP statuscode
  • Aantal verzonden bytes
  • Verwijzende pagina (referrer)
  • Client ID (user agent)

De opgeslagen logbestanden worden na uiterlijk zeven dagen geanonimiseerd mits er geen verdenking bestaat van interventie of misbruik. In alle andere gevallen worden de logbestanden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de aangegeven doeleinde.

3. Worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden, zoals onze samenwerkingspartners, wanneer dit absoluut noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen of wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw persoonlijke gegevens door te geven aan derden, zoals aan instanties voor strafrechtelijk onderzoek en vervolgingsautoriteiten in geval van verdenking van het plegen van een strafrechtelijke overtreding.

Op delen van onze website is het ook mogelijk, dat uw gegevens aan derden worden doorgegeven in de mate zoals hieronder beschreven, of door deze derden worden vastgelegd.

4. Worden er persoonlijke gegevens vastgelegd door derden?

4.1 YouTube en Google Maps

Onze website bevat video's van het externe platform YouTube. Het platform wordt geëxploiteerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u vanuit onze webpagina's een website oproept die YouTube video's bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de YouTube-servers. YouTube draagt de video rechtstreeks over naar uw browser en neemt deze op in de website. Dat betekent dat wij geen invloed hebben op de omvang van de gegevens die op deze manier door YouTube worden opgeslagen.

Bovendien gebruikt onze website op een aantal pagina's ook Google Maps om interactieve kaarten weer te geven en routekaarten te genereren.

Google Maps is een kaartendienst van Google Inc. (hierna te noemen: “Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS. Het gebruik van Google Maps kan ertoe leiden dat informatie over het gebruik van deze website, waaronder uw IP-adres en de (start)locatie die is gebruikt voor de routeplanfunctie, wordt verstuurd naar Google in de VS.

Wanneer u vanuit onze webpagina's een website oproept die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Google servers. Google stuurt de kaartinformatie rechtstreeks naar uw browser en neemt deze op in de website. Dat betekent dat wij geen invloed hebben op de omvang van gegevens die op deze manier door Google worden opgeslagen.

Informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens evenals over hoe de gegevens verder worden verwerkt en gebruikt door YouTube en Google, samen met uw rechten en optionele instellingen om uw privacy te beschermen, vindt u in de verklaring voor de gegevensbescherming van  YouTube/Google:
www.google.com/intl/en/policies/privacy/

4.2 Hyperlinks naar externe websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Door op deze links te klikken wordt u vanuit onze website direct doorgeschakeld naar de website van andere aanbieders. U kunt dit onder meer herkennen aan een wijziging van de URL.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de aanbieders op deze externe websites omgaan met uw gegevens, omdat we geen invloed hebben op hoe deze aanbieders uw persoonlijke gegevens behandelen. Raadpleeg daarom rechtstreeks de informatie in de privacyverklaring voor de website van de betreffende aanbieder.

5. Maakt deze website gebruik van cookies?

5.1 Sessiecookies

Op onze website maken wij gebruik van zogeheten 'sessiecookies'. Deze zijn vooral bedoeld om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en comfortabeler te maken.

Bij het beëindigen van de browsersessie worden deze cookies automatisch gewist.

5.2 Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies; dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in principe doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Wij zetten Google Analytics uitsluitend in met de extensie '_anonymizeIp', wat garandeert dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van tevoren wordt verkort en niet gekoppeld kan worden aan een specifiek individu. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort.

Google zal namens ons deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om voor ons rapporten over de internetactiveiten samen te stellen en om ons verdere aan het gebruik van de website en internet gerelateerde diensten te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is onder de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief kunt u op deze link klikken. Deze link activeert een Opt-Out-Cookie die voorkomt dat Google Analytics bij een toekomstig bezoek aan deze website uw gegevens registreert.

 

5.3 Cookies deactiveren

Het is ook mogelijk om onze website zonder cookies te gebruiken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het automatisch accepteren van cookies. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat deze u informeert voordat cookies worden opgeslagen; wij wijzen er echter wel op, dat het dan eventueel niet mogelijk is alle functies van deze website in hun volle omvang te gebruiken.

6. Hoe garanderen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens?

Wanneer wij persoonlijke gegevens registreren, dan worden deze door ons of door ons ingeschakelde dataverwerkers opgeslagen op speciale, beveiligde servers. Toegang daartoe is voorbehouden aan een beperkt aantal bevoegde medewerkers in het kader van technische, commerciële of redactionele ondersteuning.

Om verlies of misbruik van de gegevens te voorkomen treffen wij uitgebreide technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen, die regelmatig worden ge-audit en aangepast aan de technische ontwikkeling.

7. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Op verzoek zullen wij u met alle plezier op elk moment informeren of wij uw persoonlijke gegevens hebben opgeslagen, en zo ja, welke gegevens dat zijn. Indien ondanks onze inspanningen onjuiste gegevens over u bij ons zijn opgeslagen zullen wij deze op uw verzoek direct corrigeren.

Op uw verzoek zullen wij de persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen wissen. Mocht het verwijderen om technische of juridische redenen onmogelijk zijn, zullen wij in plaats daarvan de toegang tot deze gegevens blokkeren.

Dergelijke verzoeken kunt u richten aan:

Rik Vroege
Tel.: +31 33 4600690
Vanadiumweg 11-c, 3812 PX, Amersfoort, Nederland
E-mail: marketing@HellermannTyton.nl

 

Effective: October 2016

Blijf in contact!


Update: 21/04/2018 © HellermannTyton 2018
Contact