17/06/2024

Think global - act local

HellermannTyton verplicht zich in haar activiteiten rekening te houden met het beschermen van onze natuurlijke levensbronnen.

Op dit elementaire principe baseren wij onze milieustrategie en ons milieumanagement.

Wij voeren ons milieubeleid uit op eigen initiatief en onder eigen verantwoording, met het oog op een zorgvuldige omgang met de natuurlijke hulpbronnen, ten behoeve van ons milieu, klanten, zakenpartners en medewerkers. Wij beschouwen de huidige voorschriften en wetgevingen als minimale eisen, wij streven ernaar betere standaards te realiseren.

Voor de ontwikkeling, productie en levering van onze kwalitatief hoogwaardige producten zetten wij de meest milieuvriendelijke -voor zover beschikbaar- middelen in, wanneer deze economisch verantwoord en ecologisch zinvol zijn.

Wij beoordelen de milieu-invloeden van onze nieuwe producten en processen alsmede de invloeden van onze huidige activiteiten. Alle belangrijke milieu-invloeden van onze aciviteiten worden regelmatig gecontroleerd en bewaakt.

Voortdurende inspanningen ter voorkoming en ter reductie van de belasting van het milieu en het realiseren van een zo groot mogelijk eco-effeciency kenmerken ons handelen. Ruim 90 % van de door ons geproduceerde kunststof artikelen zijn voor recycling geschikt. Voor ieder onderdeel is een opsomming van de werkstoffen beschikbaar. Uiteraard zorgen wij ervoor dat geen verboden stoffen worden toegepast.

Wij bevorderen en trainen het milieubewustzijn van onze medewerkers op ieder niveau. Iedere manager is voor de uitvoering van het milieubeleid binnen de betreffende afdeling verantwoordelijk. Met onze toeleveranciers voeren wij een dialoog over doelgerichte, stapsgewijze oplossingen voor een betere milieubescherming.


Om het realiseren van de doelstellingen van onze milieubeleid te waarborgen, is een milieumanagement volgens DIN EN ISO 14001:2004 opgezet. Het economisch succes en de veiligheid van onze vestigingen hebben bij HellermannTyton gelijke prioriteit. Wij zijn ervan overtuigd dat milieubescherming en economisch rendement elkaar wederzijds aanvullen.

HellermannTyton B.V. is als verkooporganisatie niet ISO-gecertificeerd, onze producerende zusterbedrijven, die tevens zorg dragen voor de logistiek, echter wel. De ISO-certificaten van deze zusterbedrijven vindt u in het download-menu.