26/03/2023

Duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheid


Duurzaamheidsstrategie Duurzaamheidsstrategie


Duurzaamheid, het woord is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Op het eerste gezicht zijn twee definities gangbaar, namelijk de eigenschap van lang goed te blijven of te blijven bestaan en het streven om verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan

Deze vlag van deze definities dekt de lading niet, duurzaamheid staat voor veel meer. HellermannTyton heeft daarom een aantal van de Sunstainable Development Goals (SDG’s ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen) geadopteerd. Deze SDG’s omvatten zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn opgesteld en afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland en België. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.    

Het SDG-programma is gestart in 2015 en loopt tot 2030. Ze vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Ieder doel is onderverdeeld in targets, in totaal 169 targets achter 17 doelen zitten 169 targets. Deze zijn bedoeld om de doelen nog concreter uit te kunnen werken.ie maken ze nog concreter.2

HellermannTyton heeft de volgende acht SDG’s geïdentificeerd waaraan wij een bijdrage kunnen leveren:

•    Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
•    Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
•    Zuiver water en sanitair (SDG 6)
•    Waardig werk en economische groei (SDG 8)
•    Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)
•    Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
•    Klimaatactie (SDG 13)
•    Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17)

 

 

Met nadruk stellen wij dat de Duurzaamheidsstrategie niet is bedoeld als “greenwashing” van onze kernactiviteit. Wij realiseren ons terdege dat wij een fabrikant van kunststof componenten zijn. Maar ook een kunststofverwerkend bedrijf, en zeker een verkoopkantoor, kan in haar bedrijfsvoering “duurzaamheid” nastreven. Ook zien wij het als een opdracht om gebruikers te attenderen op verantwoord materiaalgebruik (het principe “koop niet meer dan je nodig hebt”). Daarnaast schept onze marktpositie als toonaangevend producent verplichtingen: op onderzoek naar andere materialen, duurzamer, zal een focus moeten liggen. Ook wij kunnen daaraan onze bijdrage leveren.

De Duurzaamheidsstrategie vormt een onderdeel van het strategisch beleid van HellermannTyton B.V. De opzet, uitvoering en bewaking valt binnen het takenpakket van de Managing Director Marketing & Operations en wordt door alle teamleden ondersteund en uitgedragen. Vul het contactformulier van deze pagina in om direct met hem in contact te komen.

Kortom, ook op het gebied van duurzaamheid is HellermannTyton #MADEFORREAL.

 

SDG

 

Om deze strategie te ondersteunen en uit te dragen, is HellermannTyton lid geworden van de SDG-community van SDG Nederland, waarin organisaties elkaar laten zien hoe zij bijdragen aan de SDG’s.

 

Met nadruk stellen wij dat de Duurzaamheidsstrategie niet is bedoeld als “greenwashing” van onze kernactiviteit. Wij realiseren ons terdege dat wij een fabrikant van kunststof componenten zijn. Maar ook een kunststofverwerkend bedrijf, en zeker een verkoopkantoor, kan in haar bedrijfsvoering “duurzaamheid” nastreven. Ook zien wij het als een opdracht om gebruikers te attenderen op verantwoord materiaalgebruik (het principe “koop niet meer dan je nodig hebt”). Daarnaast schept onze marktpositie als toonaangevend producent verplichtingen: op onderzoek naar andere materialen, duurzamer, zal een focus moeten liggen. Ook wij kunnen daaraan onze bijdrage leveren.

De Duurzaamheidsstrategie vormt een onderdeel van het strategisch beleid van HellermannTyton B.V. De opzet, uitvoering en bewaking valt binnen het takenpakket van de Managing Director Marketing & Operations en wordt door alle teamleden ondersteund en uitgedragen. Vul het contactformulier van deze pagina in om direct met hem in contact te komen.

Kortom, ook op het gebied van duurzaamheid is HellermannTyton #MADEFORREAL.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via marketing@HellermannTyton.nl


Update: 18/03/2023 © HellermannTyton 2023
© HellermannTyton 2023 (v4.200.1) | Update: 18/03/2023 | Privacy-instellingen